Shopingcart


Your Cart is currently empty.

 
Voorlichtingsfilm over Hyperacusis
There are no translations available.

"Als gewone geluiden PIJN doen"
hyperacusisfilmoorbewust
Film - zonder ondertiteling
Film - met Nederlandse Ondertiteling
Film - with English Subtitles


Informatie over Hypercusis bij de film:
- Handvest pdf Hoormij/NVVS: de 'eerste stappen', waar hulp te vinden
Omgaan met tinnitus & hyperacusis pdf Oorbewust: Inzicht en Uitweg
Verder:
- Website Hoormij/NVVS ~ pagina over Hyperacusis
- Boekje "Overgevoelig voor geluid - Leven met hyperacusis" Wijke van der Kooi & Ines Sleeboom-van Raaij (psychiater)
ISBN 978-90-202-0384-4 Uitgeverij Ankh-Hermes

Hyperacusis
Bij hyperacusis werken ‘de remmen’ van het gehoorsysteem niet goed meer, waardoor gewone geluiden als te luid worden ervaren. Dit kan leiden tot pijn in de oren en hinderlijke schrikreacties. Hyperacusis is niet echt te genezen. Dit alles kan tot ernstige chronische stress leiden. Toch kunnen - met de juiste begeleiding - de klachten worden verminderd.

Voorlichtingsfilm
Deze 25 minuten durende film geeft een realistisch beeld van de impact van hyperacusis in het dagelijks leven.
Het laat zien hoe, samen met behandelaars, een weg gevonden kan worden om zo goed mogelijk met de complexe klachten rond
hyperacusis om te leren gaan.
Deze ‘earopener’ is bedoeld als een hart onder de riem voor degene met hyperacusis... en ter verheldering voor partner, familie, vrienden, werkgever, instanties (b.v. UWV), huisarts en specialisten.
In de film wordt het belang benadrukt van: snelle interventie, multi-disciplinaire aanpak, begrip en erkenning.

"Als gewone geluiden PIJN doen" is een film van:
Ton Panken                              scenario, samenstelling & regie
Hans Troost ~ Oorbewust          redactie, research & productie
Anne Kransen & Guus Wanders  redactie (werkgroep Hyperacusis)
Een Oorbewust productie in opdracht van: Hoormij/NVVS

Deze film is mogelijk gemaakt door:
- stichting Hoormij/NVVS
- Oorbewust
- Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van
het Hoofd-halsgebied.
- FENAC - GGMD - Ned. Ver. Audiologie - tinnitus.nl

Vorige Oorbewust film "Ongehoord HARD", een preventie film voor musici (gerelateerd aan Arbocatalogus Kunsteducatie)

 

ONGEHOORD

Voorlichtingsfilm over Hyperacusis
There are no translations available.

"Als gewone geluiden PIJN doen"
Read more...
 
Uitgaan festival veilig?
There are no translations available.

Belangenverstrengeling...
Read more...
 
Tinnitus Tool e.a.
There are no translations available.

Links: omgaan met tinnitus en hyperacusis
Read more...
 
Support the Film Ongehoord HARD
Recieve DVD - chance for a free hearing protector
Read more...
 
Noise & Music
Three New CD's
Read more...
 
All rights reserved Oorbewust - © 2008 - 2013