Winkelwagen


Uw mandje is momenteel leeg.

 
Plotselinge Gehooraandoeningen
Direct medisch handelen kan een snel opgekomend gehoorprobleem soms tegengaan. Maar meestal is er niets aan te doen. Wat is het verschil?

Langzame opbouw – Plotselinge doorbraak
Vaak ontwikkelen gehoorproblemen zich ongemerkt door de jaren heen. Af en toe lig je na een feestje wakker van wat oorsuizen, je hebt in gezelschap soms moeite anderen te verstaan of je bent na een werkdag snel geïrriteerd en moe. Dan sluimeren er gehoorproblemen en die kunnen vrij plotseling doorbreken. Je moet er dan mee ‘leren leven’, want schade aan het gehoor kan niet worden genezen.
Een gehoorapparaat…? Daar kleven nadelen aan. Versterking van geluid om het gehoorverlies te compenseren zorgt voor extra geluidsbelasting van het gehoor. Je zou juist gehoorbescherming moeten gebruiken, om meer schade te voorkomen. Daarnaast is bijvoorbeeld musiceren of piano stemmen met gehoorbescherming lastig als je al gehoorverlies hebt. Een dilemma! De enige echte oplossing blijft: voorkom gehoorschade!
Bij andere gehooraandoeningen zoals oorsuizen, overgevoeligheid en vervorming kan het werken met professionele gehoorbescherming helpen. Bij deze meer neurologische aandoeningen vormen bijverschijnselen als vermoeidheid en depressie vaak het grootste struikelblok.

Plotselinge doorbraak – zonder langzame opbouw
Soms dienen gehoorproblemen zich plotseling aan zonder dat er sprake is van een langzame opbouw. Dan spreekt men van plotsdoofheid, plotsoorsuizen enz.
Dat kan veroorzaakt worden door overbelasting van het gehoor door een hard geluid zoals van vuurwerk of een extreem luide piano in een extreem ongunstige akoestiek. Geluidspieken kunnen in het laatste geval gemakkelijk tot rond de 120 decibel liggen!
Een andere vaak voorkomende oorzaak voor plotselinge gehooraandoeningen zijn infecties.
Er bestaan behandelingen met ongeveer 50 % kans dat deze plotselinge gehooraandoeningen teruggedraaid kunnen worden. MITS de behandeling zo spoedig mogelijk wordt gestart, liefst binnen enkele weken. Afhankelijk van de oorzaak van de aandoening bestaat de behandeling uit een therapie met hyperbare zuurstof of een extreem hoge dosis infectie remmers. Bij dergelijke behandelingen is medische begeleiding noodzakelijk.
Voordat je een verwijzing hebt voor een KNO-arts of audioloog (liefst in een academisch ziekenhuis) ben je vaak al 2 tot 3 maanden verder! Te laat dus. Snelle actie kan veel verschil uitmaken. Is het ernst, dan is aandringen op een spoed-afspraak raadzaam.

Wel of niet?
Het is niet altijd makkelijk te weten of het gaat om plotselinge versie van een gehooraandoening. Zo kan opgehoopt oorsmeer of een flinke verkoudheid met een verstopte buis van Eustachius ook de oorzaak zijn van plotseling (maar tijdelijk) oorsuizen, overgevoeligheid of gehoorverlies.
Een ander probleem bij de diagnose is dat niet alle huisartsen en specialisten op de hoogte zijn van het bestaan van ‘plots-versies’ van gehooraandoeningen en de behandeling ervan.

Omgaan met je gehoor
Motto is: ‘Voorkom gehoorproblemen!’- want genezen is niet mogelijk.
Met gehoorproblemen leren leven is een lange en zeer frustrerende weg. Genezen kan niet, dus neem nu maatregelen. Doseren van de geluidsbelasting is de sleutel! Met professionele gehoorbescherming en een goede dagindeling kan veel bereikt worden. Een ‘stillere’ deelbaan naast de werkplaats, muziekpraktijk of pianostemmerij is raadzaam en in sommige gevallen een noodzaak. Informeer jezelf en gebruik gehoorbescherming wanneer dat aanbevolen wordt. Leef fit & gezond en gebruik professionele gehoorbescherming.
Zem gehoorbescherming kan ik van harte aanbevelen.


Hans Troost
september 2007
 

ONGEHOORD

Voorlichtingsfilm over Hyperacusis
"Als gewone geluiden PIJN doen"
Lees verder...
 
Uitgaan festival veilig?
Belangenverstrengeling...
Lees verder...
 
Tinnitus Tool e.a.
Links: omgaan met tinnitus en hyperacusis
Lees verder...
 
Steeds jonger gehoorschade
Kinderen van 9 tot 11 jaar
Lees verder...
 
Ruis & Muziek
drie nieuwe CD's
Lees verder...
 
All rights reserved Oorbewust - © 2008 - 2013